Onderhoud kunstgras tennisbaan

Voor het mooi houden van uw kunstgras tennisbaan is goed onderhoud noodzakelijk. Het dagelijkse onderhoud kunt u zelf verzorgen, maar voor het periodieke of jaarlijkse onderhoud is het aan te raden om een specialist in te schakelen. Zo weet u zeker dat uw kunstgras zijn kwaliteit behoudt en dat de tennisbaan jarenlang bespeelbaar blijft. Voor advies en groot onderhoud belt u Wijnbergen Sportbouw.

REGULIER ONDERHOUD KUNSTGRAS

Kunstgras is onderhoudsarm, maar er zijn wel een paar onderhoudswerkzaamheden die u regelmatig – wekelijks tot maandelijks – moet uitvoeren om de kwaliteit van uw tennisbaan voor lange tijd te behouden.

SCHOONHOUDEN

Een essentieel onderdeel is het schoonhouden van uw kunstgras. Bladeren, takjes en zaadjes vallen of waaien op de kunstgrasmat. Zaden kunnen ontkiemen en vervolgens uw kunstgras aantasten. Bladeren en takjes worden ingelopen en zorgen voor een slechtere waterafvoer, waardoor uw baan langer nat blijft. Zorg daarom dat u deze regelmatig verwijdert om de afwatering te verbeteren. Hoe vaak het schoonmaken nodig is, hangt af van de omgeving van de tennisbaan. In een bosrijk gebied zal dit vaker nodig zijn dan op een open veld.

MOS EN ALGEN VERWIJDEREN

Als het kunstgras langer vochtig blijft, loopt u het risico dat er algen en mos gaan groeien. Het schoonhouden van de baan draagt dus gelijk bij aan het voorkomen van mos en algen, want een schone kunstgrasmat heeft een betere waterafvoer. Wijnbergen Sportbouw geeft u graag advies over het verwijderen van mos en algen. Laat u mos en algen gewoon groeien, dan vermindert de waterdoorlatendheid en bespeelbaarheid van de kunstgras toplaag. Daarnaast neemt het risico op blessures toe door gladheid. Op dit punt zijn ingrijpende maatregelen noodzakelijk, waarvan de kosten doorgaans hoger liggen dan de onderhoudskosten.

BORSTELEN

De grasvezels worden platgedrukt door het bespelen van de baan. Door het kunstgras met een harde bezem te borstelen, zorgt u dat de vezels weer rechtop gaan staan. Wijnbergen Sportbouw voorziet u graag van de juiste materialen om uw kunstgras mooi te houden.

INSTROOIEN

Zeker als de tennisbaan intensief gebruikt wordt, moet u regelmatig nieuw instrooizand bijvullen. Bij het borstelen van de kunstgrasmat kunt u zien of dit nodig is. Als er te weinig invulzand is, dan blijven de kunstgrasvezels namelijk niet recht omhoog staan.

PERIODIEK ONDERHOUD KUNSTGRAS

Voor groot onderhoud, dat jaarlijks dient plaats te vinden, raden we u aan om een specialist als Wijnbergen Sportbouw in te schakelen. De specialisten bekijken de staat van het kunstgras en weten zo direct welke onderhoudswerkzaamheden ze moeten uitvoeren om de kwaliteit van de grasmat te behouden of te verbeteren.

INSTROOILAAG LOSMAKEN

De zandlaag in het kunstgras wordt na verloop van tijd compacter. Samen met eventuele vervuiling kan dit de waterdoorlatendheid beïnvloeden. Om dit te voorkomen maken wij de instrooilaag tijdens het onderhoud weer goed los.

INSTROOIZAND SCHOONMAKEN

Zelfs als u de baan goed schoonhoudt, blijven er kleine vervuilingen in het invulzand zitten, zoals vezelresten, blaadjes, takjes en afval. Met een van onze specialistische onderhoudsmachines reinigen we de bovenste laag van het instrooizand volledig, zodat de waterdoorlatendheid en speltechnische eigenschappen behouden blijven.

INFILL AANVULLEN

De dikte van de infill (instrooilaag) neemt na verloop van tijd af. Een te dunne infill-laag zorgt ervoor dat de kunstgrasvezels minder goed rechtop blijven staan, dus vult Wijnbergen Sportbouw de infill plaatselijk aan tijdens het periodieke onderhoud.

NEEM CONTACT OP

Wilt u meer weten over het onderhoud van uw kunstgras tennisbaan of wilt u groot onderhoud door ons laten uitvoeren? Bel dan 0343 453 757 of stuur ons een bericht.